“Basiscursus Fokken en Houden van Honden” (BFH).

Bij voldoende belangstelling start een nieuwe cursus in januari 2022

Door een nieuwe modulaire opzet vervangt deze cursus de langdurige theorie cursus “KK1” (Kynologische Kennis 1) zoals deze in het verleden werd gegeven.

Het cursusmateriaal van de theorie opleiding is volledig aangepast en van de lange cursus “KK1” zijn nu kortlopende modules gemaakt. Je kan per module examen doen. De modules bieden je de basisinformatie die je als hondenliefhebber zou moeten weten. Als (toekomstig) fokker bijvoorbeeld geeft deze cursus je de basiskennis om je hobby te kunnen beoefenen maar deze cursus is ook een goede basis voor vervolgopleidingen binnen de kynologie, zoals de opleiding tot keurmeester of instructeur.

vakken basiscursus fokken en houden van honden (BFH) In deze cursus komen de volgende vakken aan bod:

  • Module 1- Erfelijkheidsleer (basis)
  • Module 2- Voortplanting
  • Module 3- Gezondheid rond het nest
  • Module 4- Wetten en Regels
  • Module 5- Gedragsleer
  • Module 6- Voeding en verzorging

De eindtermen van de opleiding liggen vast in het Examenreglement van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland 

 

Per module zijn er minimaal 2 avonden ingepland zodat er altijd de mogelijkheid bestaat de lesstof van een bepaald onderwerp “in te halen” (mocht je een les gemist hebben), ook zal er tijdens de gehele cursus minimaal 1 extra lezing gegeven worden door een “specialist” over een specifiek onderwerp. De onderwerpen per avond met data worden (bij voldoende inschrijvingen) op de site gezet. De totale cursusduur bedraagt ongeveer 20 lessen (om de week op de woensdagavond).

DOCENTEN De cursus wordt gegeven door Kerstin Ueckert, Mieke van Viegen-Rapange en Pauline van der Lans. De lesavond is OM DE WEEK op de woensdag. (De andere week zullen modules van de vervolgopleiding gegeven gaan worden). 

Leslocatie:

Adres clubterrein

Tanthofdreef 10
2623 EX DELFT
Tel.: 015-2627652 (alleen bereikbaar tijdens lesuren)

 

Examen
Het landelijke examen wordt per module aangeboden en afgenomen.
Bij voldoende deelname is een landelijk examen op onze cursuslocatie mogelijk. Het examentarief moet (extra) betaald worden.
De examengeld tarieven zijn te vinden op de lijst van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, www.houdenvanhonden.nl

 

Kosten

Wil je de totale cursus doen/alle 6 modules dan kost dit € 125,- voor leden van KC Delft en € 150,- voor niet leden. De lesstof voor de modules is te vinden op: https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/basiscursus-fokken-en-houden-van-honden-bfh/ De docenten geven les met behulp van Powerpoint presentaties en diverse ander lesmateriaal, het is niet verplicht om boeken ed aan te schaffen.

Het is ook mogelijk aparte modules te volgen, deze kosten per onderwerp (minimaal 2 lesavonden) € 30,- per onderwerp. De extra lezing die gegeven zal worden kost € 5,- voor KC Delft leden en €. 10,- voor niet leden. (Onderwerp lezing en datum lezing zal op de site worden gezet)

Geef je belangstelling voor één of meer modules aan via dit formulier.

(Op dit moment zijn er geen BFH-cursussen)

Voor nadere informatie omtrent de cursus kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat of een berichtje sturen naar Pauline van der Lans Tel.: 06-20614460