Voortgezette Kynologische Kennis (VKK)

De cursus Voortgezette Kynologische Kennis (VKK) is bedoeld als vervolg op de Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH), maar je kunt hem ook los volgen (het diploma BFH of KK1 is dus niet verplicht voor het volgen van deze cursus en of examens). De cursus biedt meer diepgang wat betreft je kennis van honden maar is ook de twee- de (verplichte) stap in de opleiding naar exterieurkeurmeester.

VAKKEN VOORTGEZETTE KYNOLOGISCHE KENNIS

●  Module 7- Anatomie en Basis Bewegingsleer; startdatum december 2021

●  Module 8- Fysiologie

●  Module 9- Rassenkennis 

●  Module 10- Kennis van Showreglementen

●  Module 11- Embryologie en histologie

●  Module 15- Embryologie

●  Module 16- Erfelijkheidsleer (gevorderd) (startdatum 29 september 2021)

De modules 11, 12, 13 en 14 zijn onderdeel van het vakbekwaamheidsbewijs Besluiten Houders van Dieren (BHVD) en worden niet via aangesloten verenigingen van de Raad van Beheer gegeven.

Hiervoor kunt u les volgen bij Aeres-instituten.

De eindtermen van de opleiding liggen vast in het Examenreglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

Door een nieuwe modulaire opzet vervangt deze cursus de langdurige theorie cursus KK2(Kynologische Kennis 2) zoals deze in het verleden werd gegeven.

Het cursusmateriaal van de theorie opleiding is volledig aangepast en van de lange cursus KK2zijn nu kortlopende modules gemaakt. JE KAN PER MODULE EXAMEN DOEN. Deze cursus is een goede basis voor vervolgopleidingen binnen de kynologie, zoals de opleiding tot keurmeester of instructeur.

Per module VKK zijn er minimaal 3 avonden ingepland zodat er altijd de mogelijkheid bestaat de lesstof van een be- paald onderwerp in te halen(mocht je een les gemist hebben), ook zal er tijdens de gehele module/per onderwerp minimaal 1 extra lezing gegeven worden door een specialistover een specifiek onderwerp. De onderwerpen per avond met data worden (bij voldoende inschrijvingen) op de site gezet. De totale cursusduur bedraagt ongeveer 3 tot 4 lessen per VKK module (+ een lezing door een specialist) (om de week op de woensdagavond).

DOCENTEN De cursus wordt gegeven door Kerstin Ueckert, Mieke van Viegen-Rapange en Pauline van der Lans + een externe specialist die een lezing zal geven over het onderwerp dat in de betreffende module behandeld wordt.

De lesavonden zijn OM DE WEEK op de woensdag. (De andere week zullen modules van de basiscursus fokken en houden van honden gegeven gaan worden). We starten met de eerste les erfekijheidsleer op woensdag 29  september 2021 om 19.30 uur (de zaal is om 19.15 open). De module anatomie start in december 2021.

LESLOCATIE:

Adres clubterrein

Tanthofdreef 10
2623 EX DELFT
Tel.: 015
-2627652 (alleen bereikbaar tijdens lesuren)

EXAMEN

De examens voor de modules van VKK vinden plaats op het kantoor van de Raad van Beheer te Amsterdam en is mondeling. Twee of drie examinatoren nemen het examen af. Meestal organiseert de Raad van Beheer zowel in het voorjaar als in het najaar examens.
Deelname aan examens voor modules van de VKK is altijd mogelijk,
ook als je het diploma basiscursus Fokken en houden van honden nog niet behaald hebt. Je ontvangt voor elke behaalde modules een certificaat. Heb je alle modules VKK gehaald, dan ontvang je het diploma onder voorbehoud dat je het diploma BFH ook afgerond hebt.

Het examen rassenkennis wordt apart afgenomen en is een landelijk examen. Het kan gelijk met de BFH- examens worden afgenomen, KC Delft kan ervoor kiezen dit examen zelf te organiseren op de cursuslocatie. Het is altijd een klassikaal afgenomen examen.

Tot uiterlijk vier weken vóór het examen kun je je aanmelden. Het aantal beschikbare plaatsen is aan een maxi- mum gebonden. Of een examen doorgaat, hangt af van het aantal aanmeldingen. Vrijstelling voor bepaalde vak- ken is niet mogelijk! De Algemene Vergadering stelt jaarlijks de hoogte van het examengeld vast. Hoeveel dat is, vind je in de tarievenlijst van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

KOSTEN

Wil je een VKK module doen/alle avonden over 1 onderwerp incl. de lezing dan kost dit € 35,- voor leden van KC Delft en € 50,- voor niet leden. De lesstof voor de modules is te vinden op: https:// www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/voortgezette-kynologische-kennis-vkk/

De docenten geven les met behulp van Powerpoint presentaties en diverse ander lesmateriaal, het is niet ver- plicht om boeken ed. aan te schaffen. Het examentarief moet (extra) betaald worden.

De extra lezing die gegeven zal worden kost € 5,- voor KC Delft leden en €. 10,- voor niet leden. (Onderwerp lezing en datum lezing zal op de site worden gezet)

Voorinschrijving kan je doen door dit formulier in te vullen.