Lidmaatschap

ls je voor het eerst een cursus gaat volgen bij de KC Delft hoef je meestal niet meteen lid te worden. De puppycursus en de Basiscursus-0 kun je volgen zonder lid te worden.

Voor de andere cursussen en voor de hondensporten moet je wel lid worden. Dan krijg je ook het digitale clubblad, waarin je op de hoogte wordt gehouden van alle evenementen die wij organiseren en kun je op de Algemene Ledenvergaderingen meebeslissen over de toekomst van de vereniging

Je kunt je als lid aanmelden in de webshop. Nieuwe leden betalen bij aanmelding €5 inschrijfkosten bovenop de verschuldigde contributie.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij aanvang van het lidmaatschap in de eerste helft van een kalenderjaar is het volledige lidmaatschapsgeld over het gehele jaar verschuldigd. Bij aanvang van het lidmaatschap in de tweede helft van een kalenderjaar wordt de helft van het lidmaatschapsgeld in rekening gebracht.

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (per brief of e-mail) worden opgezegd bij de Ledenadministratie (eitartsinimdanedel.[antispam].@kc-delft.nl). Dat moet gedaan worden voor 1 december en gaat dan in op 1 januari van het volgende jaar. Als je niet vóór 1 december hebt opgezegd, ben je de contributie voor het gehele volgende jaar verschuldigd.

Voor het lidmaatschap gelden de volgende tarieven:

Lidmaatschapsgeld

Al lid op 1 januari

Nieuwe leden betalen bij aanmelding €5 inschrijfkosten

Aanmelding als lid:

Heel 2023

vóór 1 juli 2023

vanaf 1 juli 2023

Leden

€ 28,-

€ 33,-

€ 19,-

Gezinsleden*

€ 14,-

€ 19,-

€ 12,-

Jeugdleden**

€ 14,-

€ 19,-

€ 12,-

Donateurs

€ 5,00 per jaar of een bedrag van minstens € 50,00 ineens

*) Gezinslid kun je worden als je ouder bent dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als een ‘gewoon’ lid van de vereniging.
**) Jeugdlid word je als je op het moment van inschrijven 18 jaar of jonger bent. Jeugdleden hebben geen stemrecht op een Algemene Ledenvergadering.

Voor vragen over het lidmaatschap kun je terecht bij de ledenadministratie (ledenadministratie@kc-delft.nl).