PRIVCACYBELEID VAN KC DELFT e.o.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die KC Delft e.o. (hierna: KC Delft) verwerkt van haar leden, donateurs, cursisten, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Als je lid wordt van KC Delft, of om een andere reden persoonsgegevens aan KC Delft verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: KC Delft, Tanthofdreef 10 2623 EX Delft, 015-2627652 (alleen bereikbaar tijdens lesuren), KvK 40397488. De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via taairatercesbulc.[antispam].@kc-delft.nl

2. Welke gegevens verwerkt KC Delft en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht b) adresgegevens eventueel postadres c) telefoonnummer, e-mailadres,

2.2 KC Delft verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van KC Delft;
c) je naam wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met KC Delft en je te informeren over de ontwikkelingen van KC Delft.

E-mail berichtgeving (opt-out):

KC Delft kan je naam en e-mailadres gebruiken om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van KC Delft te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

KC Delft verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (dit zijn lidmaatschapsgegevens die door je zelf via de webshop zijn gegeven).
  • Foto’s en video’s van onze activiteiten waarvoor je een lidmaatschap met onze vereniging bent aangegaan.
  • Foto’s en video’s van overige activiteiten.

Dit betekent dat wij op allerlei passende momenten foto’s en/of video's willen nemen ter illustratie van onze website, webshop, magazines en/of social media. Als je een foto of een video wilt laten verwijderen, kun je hiervoor een mail sturen naar taairatercesbulc.[antispam].@kc-delft.nl. Wie bezwaar heeft tegen het maken van een foto of video, kan dat melden bij de fotograaf.

3. Bewaartermijnen

KC Delft verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft KC Delft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt KC Delft gebruik van diensten van derden, de zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via de ledenadministratie van KC Delft kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. KC Delft zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Als je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Als je klachten hebt over de wijze waarop KC Delft je persoonsgegevens verwerkt of je
verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan
onze ledenadministratie taairatercesbulc.[antispam].@kc-delft.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij
adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.