Voorbereidende Obedience Beginners (VOB)

De Voorbereidende Obedience Beginners is bedoelt om de aanleer fases van de oefeningen uit de sport FCI Obedience zo goed mogelijk aan te leren waarbij het accent ligt bij de aanleer fases.

Het doel is om de hond zo goed mogelijk te begeleiden bij de eerste stapjes van alle oefeningen die nodig zijn in de sport FCI Obedience, waardoor de doorstroom naar de vervolg cursussen zo soepel mogelijk verlopen.

Voor een soepele doorstroom naar de vervolgcursussen is het noodzakelijk om zo min mogelijk lessen te missen en thuis goed te oefenen!

 

In deze cursus wordt kennis gemaakt met een aantal oefeningen uit de sport FCI Obedience en wordt er een begin gemaakt met het aanleren van een aantal oefeningen die uiteindelijk nodig zijn bij de OBB, zoals het beloningswoord/clicker (de timing van de handler is hierbij heel erg belangrijk!) en onder andere de aanleer fase van het apporteren

Hierbij is het de bedoeling dat alle stukjes van de oefeningen apart aangeleerd en thuis geoefend gaan worden dit om te voorkomen dat de hond de oefeningen uit zichzelf gaat doen.

In deze cursus heb je 2 examen delen. Het eerste examendeel wordt door de instructeur zelf in de les afgenomen (meestal is dit in de 7e les) en het andere examendeel wordt tijdens het eindexamen afgenomen en beoordeeld door twee keurmeesters, beide examens tellen mee. De datum van het eerste examendeel wordt in de eerste les bepaald. Er wordt gekeken wanneer iedereen aanwezig kan zijn.